Online versie

Ma/vr 8.30 – 17.30 uur (Lokaal tarief)

 

Het juiste antwoord is C:
Volgens de rechtspraak is in beginsel niemand aansprakelijk en draagt u zelf de schade wanneer u door gladheid ten val komt. Maar er zijn uitzonderingen. Zo is er wel een verplichting wanneer er sprake is van een situatie waarin een groter risico op schade bestaat dan waar een persoon op voorbereid is. Bijvoorbeeld bij een val op een glad, bovengronds metroperron. Met voorbijrijdende metro’s levert dit een gevaarlijke situatie op, die ernstige gevolgen kan hebben. In dat geval kan een slachtoffer zijn schade wél verhalen. Bent u gevallen door gladheid? Neem dan contact met ons op. Onze letselschadejuristen bekijken samen met u of er sprake is van een ‘bijzonder gevaar’ en of uw claim (daardoor) kansrijk is!

 

Disclaimer | Privacy

© ARAG 2022